FHH 90 og pædofili

I 2005 indførte Folketinget, at alle frivillige, trænere og instruktører i idrætsforeninger, som har med børn under 15 år at gøre, skal udfylde en såkaldt børneattest. En børneattest indebærer, at træneren giver samtykke til at få tjekket sit strafferegister for sager der vedrører incest, samleje og anden kønslig omgang med mindreårige, børnepornografi og blufærdighedskrænkelser over for mindreårige. Attesten indsendes til politiet, der tjekker trænerens strafferegister. Findes der forhold som nævnt ovenfor, meddeles dette foreningen, og den pågældende træner må herefter ikke fortsætte sit arbejde med børnene. Ligeledes kan foreningen heller ikke benytte sig af personer, der nægter at give sit samtykke til børneattesten. Foreningen kan straffes med bøde, hvis den undlader at følge lovens regler.


Ifølge loven er det kun frivillige og trænere, der ansættes efter lovens ikrafttræden, der skal tjekkes. I FHH 90 kræver vi dog, at alle trænere og frivillige i ungdomsafdelingen har udfyldt en børneattest. Nogle hold har spillere både på 15 og 16 år, og da vi har meget kontakt på tværs af holdene mener vi, at det er mest hensigtsmæssigt at alle trænere tjekkes


Det er svært på forhånd at forberede sig på, hvis det mest uheldige skulle ske. Findes der forhold hos en træner, som klubben er nød til at reagere på, er det imidlertid vigtigt at klubbens ledelse har forholdt sig til en sådan situation og hvordan man bør reagere. Bestyrelsen i FHH 90 er bevidst om det ansvar og følger de retningslinjer, der fastlægges af de nationale idrætsforbund.


Baggrundstjekket løser imidlertid ikke alt. Det er stadig vigtigt, at vi er opmærksomme på vores omgivelser og børnenes signaler. Ved mistanke om uacceptable forhold tilrådes det, at man konktakter klubbens bestyrelse. I FHH 90’s ungdomsafdeling er vi meget opmærksomme på vores fremgangsmåder, så alt foregår på mest betryggende vis – både med hensyn til vores spillere, men ikke mindst også med hensyn til vores trænere. Det er vigtigt, at man som træner kan behandle børnene som man plejer, når de skal trøstes eller lignende.